Przewozy Regionalne z siedzib± w Warszawie

EN57-801
94 51 2 121 188-8    PL-PREG
94 51 2 121 189-6    PL-PREG
94 51 2 121 190-4    PL-PREG

5B 6B 5B - 334 / 1971
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G126.04.1984ZNTK Mińsk Maz.
1R710.05.2002ZNTK Mińsk Maz.
1R828.07.2006ZNTK Mińsk Maz.
1R929.06.2012ZNTK Mińsk Maz.
PRZETARG
18.10.2016