Przewozy Regionalne
Oddzia³ Pomorski z siedzib± w Gdyni

EN57-799
94 51 2 121 182-1    PL-PREG
94 51 2 121 183-9    PL-PREG
94 51 2 121 184-7    PL-PREG

5B 6B 5B - 332 / 1971
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G229.09.2007PESA Bydgoszcz
2P4/115.06.2012PR Gdynia
2P4/210.07.2018PR Gdynia