Przewozy Regionalne
Oddział Łódzki z siedzib± w Łodzi

EN57-798
94 51 2 121 179-7    PL-PREG
94 51 2 121 180-5    PL-PREG
94 51 2 121 181-3    PL-PREG

5B 6B 5B - 331 / 1971
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G131.01.1988ZNTK Mińsk Maz.
1R813.08.2005PESA Bydgoszcz
1R924.05.2011NEWAG NS
PRZETARG
07.07.2016