Przewozy Regionalne z siedzib± w Warszawie

EN57-797

5B 6B 5B - 330 / 1970
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
1R1131.10.2006ZNTK Mińsk Maz.
PRZETARG
25.07.2016