Przewozy Regionalne z siedzib± w Warszawie

EN57-796
94 51 2 121 173-0    PL-PREG
94 51 2 121 174-8    PL-PREG
94 51 2 121 175-5    PL-PREG

5B 6B 5B - 329 / 1970
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G105.07.1984ZNTK Mińsk Maz.
1R831.08.2001ZUT REMTRAK
1R912.12.2005ZNTK Mińsk Maz.
1R1019.04.2011ZNLE Gliwice
PRZETARG
11.07.2016