Przewozy Regionalne z siedzib± w Warszawie

EN57-793
94 51 2 121 170-6    PL-PREG
94 51 2 121 171-4    PL-PREG
94 51 2 121 172-2    PL-PREG

5B 6B 5B - 326 / 1970
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G124.01.1983ZNTK Mińsk Maz.
1R1027.04.2004ZNTK Mińsk Maz.
1R1127.07.2009ZUT REMTRAK
+++
25.04.2016