Przewozy Regionalne
Oddzia³ Ma³opolski z siedzib± w Krakowie

EN57-781
94 51 2 121 161-5    PL-PREG
94 51 2 121 162-3    PL-PREG
94 51 2 121 163-1    PL-PREG

5B 6B 5B - 314 / 1970
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R115.07.1971ZNTK Mińsk Maz.
R228.04.1972ZNTK Mińsk Maz.
S113.01.1973ZNTK Mińsk Maz.
R318.11.1973ZNTK Mińsk Maz.
R413.09.1974ZNTK Mińsk Maz.
S214.07.1975ZNTK Mińsk Maz.
R513.07.1976ZNTK Mińsk Maz.
R630.06.1977ZNTK Mińsk Maz.
S327.07.1978ZNTK Mińsk Maz.
R729.11.1979ZNTK Mińsk Maz.
R818.12.1980ZNTK Mińsk Maz.
G121.04.1982ZNTK Mińsk Maz.
1R112.09.1983ZNTK Mińsk Maz.
1R226.11.1984ZNTK Mińsk Maz.
1S120.06.1986ZNTK Mińsk Maz.
1R326.04.1988ZNTK Mińsk Maz.
1R425.01.1990ZNTK Mińsk Maz.
1S229.04.1991ZNTK Mińsk Maz.
1R714.01.1993ZNTK Mińsk Maz.
1R830.12.1994ZNTK Mińsk Maz.
1R906.12.1996ZNTK Mińsk Maz.
1R1014.05.1997ZNTK Mińsk Maz.
1R1102.12.1999ZNTK Mińsk Maz.
1R1230.09.2003ZNTK Mińsk Maz.
G231.12.2007ZNTK Mińsk Maz.
2R110.05.2013PR £ód¼
2P4/229.03.2019ZNT Kruszewiec