Przewozy Regionalne
Oddzia³ Kujawsko-Pomorski z siedzib± w Bydgoszczy

EN57-780
94 51 2 121 158-1    PL-PREG
94 51 2 121 159-9    PL-PREG
94 51 2 121 160-7    PL-PREG

5B 6B 5B - 313 / 1970
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
S330.08.1978ZNTK Mińsk Maz.
R724.11.1979ZNTK Mińsk Maz.
G114.07.1982ZNTK Mińsk Maz.
1R1019.09.2003ZNTK Mińsk Maz.
G230.01.2008ZNTK Mińsk Maz.
2R107.05.2013PR £ód¼
+++
19.06.2019