Przewozy Regionalne
Oddzia³ Warmińsko-Mazurski z siedzib± w Olsztynie

EN57-779
94 51 2 121 155-7    PL-PREG
94 51 2 121 156-5    PL-PREG
94 51 2 121 157-3    PL-PREG

5B 6B 5B - 312 / 1970
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G230.06.2005PESA Bydgoszcz
2R113.09.2010PR £ód¼
+++
19.06.2019