Przewozy Regionalne z siedzib± w Warszawie

EN57-775
94 51 2 121 152-4    PL-PREG
94 51 2 121 153-2    PL-PREG
94 51 2 121 154-0    PL-PREG

5B 6B 5B - 308 / 1970
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G1     06.1987ZNTK Mińsk Maz.
1R?10.05.2004ZNTK Mińsk Maz.
1R?15.07.2009ZUT REMTRAK
PRZETARG
01.09.2016