Przewozy Regionalne z siedzib± w Warszawie

EN57-770
94 51 2 121 146-6    PL-PREG
94 51 2 121 147-4    PL-PREG
94 51 2 121 148-2    PL-PREG

5B 6B 5B - 304 / 1970
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G103.03.1987ZNTK Mińsk Maz.
1R721.11.2005PESA Bydgoszcz
1R826.04.2012ZNTK Mińsk Maz.
+++
10.07.2018
INFORMACJA