Przewozy Regionalne z siedzib± w Warszawie

EN57-767
94 51 2 121 143-3    PL-PREG
94 51 2 121 144-1    PL-PREG
94 51 2 121 145-8    PL-PREG

5B 6B 5B - 300 / 1970
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G129.02.1984ZNTK Mińsk Maz.
1R705.02.2002ZUT REMTRAK
1R812.12.2005ZNTK Mińsk Maz.
1R927.11.2012ZNTK Ole¶nica
PRZETARG
01.09.2016