Przewozy Regionalne z siedzib± w Warszawie

EN57-761
94 51 2 121 134-2    PL-PREG
94 51 2 121 135-9    PL-PREG
94 51 2 121 136-7    PL-PREG

5B 6B 5B - 295 / 1970
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G131.07.1984ZNTK Mińsk Maz.
G230.11.2005PESA Bydgoszcz
2R122.06.2010PR £ód¼
PRZETARG
26.07.2019