Przewozy Regionalne z siedzib± w Warszawie

EN57-758
94 51 2 121 131-8    PL-PREG
94 51 2 121 132-6    PL-PREG
94 51 2 121 133-4    PL-PREG

5B 6B 5B - 292 / 1970
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G231.07.2006ZNTK Mińsk Maz.
2R126.01.2011PR £ód¼
+++
19.06.2018