Przewozy Regionalne z siedzib± w Warszawie

EN57-756
94 51 2 121 128-4    PL-PREG
94 51 2 121 129-2    PL-PREG
94 51 2 121 130-0    PL-PREG

5B 6B 5B - 290 / 1970
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G131.12.1988ZNTK Mińsk Maz.
1R726.09.2005ZNTK Mińsk Maz.
1R810.02.2012ZNTK Mińsk Maz.
+++
19.06.2018