Przewozy Regionalne z siedzib± w Warszawie

EN57-755
94 51 2 121 125-0    PL-PREG
94 51 2 121 126-8    PL-PREG
94 51 2 121 127-6    PL-PREG

5B 6B 5B - 289 / 1970
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G115.07.1987ZNTK Mińsk Maz.
1R926.08.2005PESA Bydgoszcz
1R1030.11.2009ZUT REMTRAK
PRZETARG
21.02.2017