Przewozy Regionalne
Oddzia³ Pomorski z siedzib± w Gdyni

del. Oddzia³ Lubuski z siedzib± w Zielonej Górze

EN57-750
94 51 2 121 119-3    PL-PREG
94 51 2 121 120-1    PL-PREG
94 51 2 121 121-9    PL-PREG

5B 6B 5B - 283 / 1969
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G230.01.2007ZNTK Mińsk Maz.
2R105.05.2011PR £ód¼
2P4/203.06.2016PR Gdynia