Przewozy Regionalne z siedzib± w Warszawie

EN57-749
94 51 2 121 116-9    PL-PREG
94 51 2 121 117-7    PL-PREG
94 51 2 121 118-5    PL-PREG

5B 6B 5B - 282 / 1969
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G122.02.1984ZNTK Mińsk Maz.
G228.05.2003ZNTK Mińsk Maz.
2R107.09.2006PR £ód¼
2R216.01.2013PR £ód¼
+++
10.07.2018