Przewozy Regionalne z siedzib± w Warszawie

EN57-746
94 51 2 121 113-6    PL-PREG
94 51 2 121 114-4    PL-PREG
94 51 2 121 115-1    PL-PREG

5B 6B 5B - 279 / 1969
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G123.05.1984ZNTK Mińsk Maz.
1R719.09.2000ZUT REMTRAK
1R825.08.2004ZUT REMTRAK
1R905.06.2009ZUT REMTRAK
+++
25.04.2016