Przewozy Regionalne z siedzib± w Warszawie

EN57-742
94 51 2 121 110-2    PL-PREG
94 51 2 121 111-0    PL-PREG
94 51 2 121 112-8    PL-PREG

5B 6B 5B - 275 / 1969
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
S?17.01.1977ZNTK Mińsk Maz.
R?26.06.1979ZNTK Mińsk Maz.
G1     11.1987ZNTK Mińsk Maz.
1R?06.05.2004ZNTK Mińsk Maz.
1R?30.08.2008ZNTK Mińsk Maz.
1R?11.07.2013PR £ód¼
PRZETARG
24.07.2019