Przewozy Regionalne
Oddzia³ Pomorski z siedzib± w Gdyni

EN57-739
94 51 2 121 107-8    PL-PREG
94 51 2 121 108-6    PL-PREG
94 51 2 121 109-4    PL-PREG

5B 6B 5B - 272 / 1969
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
1R?15.11.2003ZNTK Mińsk Maz.
G229.06.2007PESA Bydgoszcz
2R122.11.2013PR £ód¼