Przewozy Regionalne
Oddzia³ Dolno¶l±ski z siedzib± we Wroc³awiu

EN57-737
94 51 2 121 104-5    PL-PREG
94 51 2 121 105-2    PL-PREG
94 51 2 121 106-0    PL-PREG

5B 6B 5B - 270 / 1969
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G119.12.1985ZNTK Mińsk Maz.
1R710.04.2001ZNTK Bydgoszcz
G223.12.2004PESA Bydgoszcz
2R119.01.2009PR £ód¼
2P4/204.03.2015PR Idzikowice