Przewozy Regionalne z siedzib± w Warszawie

EN57-736
94 51 2 121 101-1    PL-PREG
94 51 2 121 102-9    PL-PREG
94 51 2 121 103-7    PL-PREG

5B 6B 5B - 269 / 1969
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G104.09.1985ZNTK Mińsk Maz.
1R827.08.2004PESA Bydgoszcz
1R921.08.2008PESA Bydgoszcz
PRZETARG
18.10.2016