Przewozy Regionalne
Oddzia³ Zachodniopomorski z siedzib± w Szczecinie

EN57-732
94 51 2 121 098-9    PL-PREG
94 51 2 121 099-7    PL-PREG
94 51 2 121 100-3    PL-PREG

5B 6B 5B - 265 / 1969
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G125.04.1987ZNTK Mińsk Maz.
1R410.01.2001ZNTK Mińsk Maz.
1R518.04.2005ZNTK Mińsk Maz.
1R629.11.2010NEWAG NS
PRZETARG
11.07.2016