Przewozy Regionalne z siedzib± w Warszawie

EN57-728
94 51 2 121 095-5    PL-PREG
94 51 2 121 096-3    PL-PREG
94 51 2 121 097-1    PL-PREG

5B 6B 5B - 261 / 1969
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G104.12.1986ZNTK Mińsk Maz.
1R723.10.2002PESA Bydgoszcz
1R821.10.2006PESA Bydgoszcz
1R929.06.2012ZNTK Mińsk Maz.
PRZETARG
14.12.2018
INFORMACJA