Przewozy Regionalne
Oddzia³ Warmińsko-Mazurski z siedzib± w Olsztynie

EN57-725
94 51 2 121 089-8    PL-PREG
94 51 2 121 090-6    PL-PREG
94 51 2 121 091-4    PL-PREG

5B 6B 5B - 258 / 1969
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G209.06.2006PESA Bydgoszcz
2R127.12.2011PR Olsztyn
2P4/214.12.2017PR Bydgoszcz