Przewozy Regionalne z siedzib± w Warszawie

EN57-724
94 51 2 121 086-4    PL-PREG
94 51 2 121 087-2    PL-PREG
94 51 2 121 088-0    PL-PREG

5B 6B 5B - 257 / 1969
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G112.03.1981ZNTK Mińsk Maz.
G223.10.2002ZNTK Mińsk Maz.
2R131.03.2006PR £ód¼
2R218.10.2011ZNTKiM Gdańsk
+++
19.06.2018