Przewozy Regionalne z siedzib± w Warszawie

EN57-720
94 51 2 121 083-1    PL-PREG
94 51 2 121 084-9    PL-PREG
94 51 2 121 085-6    PL-PREG

5B 6B 5B - 253 / 1968
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
S?02.03.1978ZNTK Mińsk Maz.
R?23.02.1979ZNTK Mińsk Maz.
R?21.07.1981ZNTK Mińsk Maz.
G128.02.1994ZNTK Mińsk Maz.
1R125.02.2000ZNTK Mińsk Maz.
1R214.07.2005ZNTK Mińsk Maz.
1R312.10.2010PR £ód¼
PRZETARG
21.02.2017