Przewozy Regionalne
Oddzia³ Pomorski z siedzib± w Gdyni

EN57-716
94 51 2 121 077-3    PL-PREG
94 51 2 121 078-1    PL-PREG
94 51 2 121 079-9    PL-PREG

5B 6B 5B - 249 / 1968
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
1R?26.03.2003ZNTK Mińsk Maz.
G220.06.2007ZUT REMTRAK
2R125.07.2012PR £ód¼
2P4/208.11.2018PR Gdynia