Przewozy Regionalne z siedzib± w Warszawie
del. Oddzia³ £ódzki z siedzib± w £odzi

EN57-714
94 51 2 121 074-0    PL-PREG
94 51 2 121 075-7    PL-PREG
94 51 2 121 076-5    PL-PREG

5B 6B 5B - 247 / 1968
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G131.03.1981ZNTK Mińsk Maz.
G230.04.2005PESA Bydgoszcz
2R125.03.2009PR £ód¼
2P4/230.03.2015PR Idzikowice