Przewozy Regionalne
Oddzia³ £ódzki z siedzib± w £odzi

EN57-712
94 51 2 121 071-6    PL-PREG
94 51 2 121 072-4    PL-PREG
94 51 2 121 073-2    PL-PREG

5B 6B 5B - 245 / 1968
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G219.04.2002ZNTK Mińsk Maz.
2R121.12.2005PR £ód¼
2R218.01.2011PR £ód¼
PRZETARG
12.07.2016