Przewozy Regionalne z siedzib± w Warszawie

EN57-709
94 51 2 121 068-2    PL-PREG
94 51 2 121 069-0    PL-PREG
94 51 2 121 070-8    PL-PREG

5B 6B 5B - 242 / 1968
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
S?02.03.1977ZNTK Mińsk Maz.
R?30.06.1979ZNTK Mińsk Maz.
G131.12.1983ZNTK Mińsk Maz.
1R912.05.2004ZNTK Mińsk Maz.
1R1031.07.2008PESA Bydgoszcz
+++
25.04.2016