Przewozy Regionalne
Oddzia³ Kujawsko-Pomorski z siedzib± w Bydgoszczy

EN57-702
94 51 2 121 062-5    PL-PREG
94 51 2 121 063-3    PL-PREG
94 51 2 121 064-1    PL-PREG

5B 6B 5B - 235 / 1968
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G116.02.1983ZNTK Mińsk Maz.
1R?15.05.2002ZUT REMTRAK
G230.07.2005PESA Bydgoszcz
2R106.07.2010PR £ód¼
2P4/228.02.2018PR Bydgoszcz