Przewozy Regionalne z siedzib± w Warszawie

EN57-699
94 51 2 121 056-7    PL-PREG
94 51 2 121 057-5    PL-PREG
94 51 2 121 058-3    PL-PREG

5B 6B 5B - 232 / 1968
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G130.08.1981ZNTK Mińsk Maz.
1R931.05.2004ZNTK Mińsk Maz.
1R1030.03.2009ZUT REMTRAK
PRZETARG
18.10.2016