Przewozy Regionalne
Oddzia³ £ódzki z siedzib± w £odzi

EN57-696
94 51 2 121 053-4    PL-PREG
94 51 2 121 054-2    PL-PREG
94 51 2 121 055-9    PL-PREG

5B 6B 5B - 229 / 1968
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G230.06.2003ZNTK Mińsk Maz.
2R113.04.2007PR £ód¼
2R226.04.2012PR £ód¼
+++
10.07.2018