Przewozy Regionalne z siedzib± w Warszawie

EN57-695
94 51 2 121 050-0    PL-PREG
94 51 2 121 051-8    PL-PREG
94 51 2 121 052-6    PL-PREG

5B 6B 5B - 228 / 1968
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G127.05.1981ZNTK Mińsk Maz.
G231.05.2007PESA Bydgoszcz
2R122.02.2012ZNTK Mińsk Maz.
PRZETARG
26.07.2019