Przewozy Regionalne
Oddzia³ Dolno¶l±ski z siedzib± we Wroc³awiu

EN57-694
94 51 2 121 047-6    PL-PREG
94 51 2 121 048-4    PL-PREG
94 51 2 121 049-2    PL-PREG

5B 6B 5B - 227 / 1968
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G228.10.2005ZNTK Mińsk Maz.
2R130.12.2010PR £ód¼
2P4/230.12.2016ZNTK Mińsk Maz.