Przewozy Regionalne z siedzib± w Warszawie

EN57-688
94 51 2 121 044-3    PL-PREG
94 51 2 121 045-0    PL-PREG
94 51 2 121 046-8    PL-PREG

5B 6B 5B - 221 / 1968
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G114.07.1982ZNTK Mińsk Maz.
G231.12.2004PESA Bydgoszcz
2R109.04.2009PR £ód¼
PRZETARG
26.07.2019