Przewozy Regionalne
Oddzia³ Lubuski z siedzib± w Zielonej Górze

EN57-683
94 51 2 121 038-5    PL-PREG
94 51 2 121 039-3    PL-PREG
94 51 2 121 040-1    PL-PREG

5B 6B 5B - 216 / 1968
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G221.03.2007ZUT REMTRAK
2R102.07.2012PR £ód¼
PRZETARG
15.04.2019