Przewozy Regionalne
Oddzia³ Pomorski z siedzib± w Gdyni

del. Oddzia³ Kujawsko-Pomorski z siedzib± w Bydgoszczy

EN57-682
94 51 2 121 035-1    PL-PREG
94 51 2 121 036-9    PL-PREG
94 51 2 121 037-7    PL-PREG

5B 6B 5B - 215 / 1968
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
1R?20.12.2001ZUT REMTRAK
G229.07.2005ZNTK Mińsk Maz.
2R107.08.2009PR £ód¼
2P4/229.07.2015PR Gdynia