Przewozy Regionalne z siedzib± w Warszawie

EN57-676
94 51 2 121 026-0    PL-PREG
94 51 2 121 027-8    PL-PREG
94 51 2 121 028-6    PL-PREG

5B 6B 5B - 209 / 1968
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G130.07.1982ZNTK Mińsk Maz.
G210.04.2003ZNTK Mińsk Maz.
2R118.01.2007PR £ód¼
2R230.03.2012ZNTKiM Gdańsk
PRZETARG
14.12.2018