Przewozy Regionalne
Oddzia³ Pomorski z siedzib± w Gdyni

del. Oddzia³ Lubuski z siedzib± w Zielonej Górze

EN57-675
94 51 2 121 023-7    PL-PREG
94 51 2 121 024-5    PL-PREG
94 51 2 121 025-2    PL-PREG

5B 6B 5B - 208 / 1968
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G231.01.2002ZNTK Mińsk Maz.
2R122.06.2005PR £ód¼
2R220.08.2009PR £ód¼
2P4/306.04.2016PR Gdynia