Przewozy Regionalne
Oddzia³ Lubelski z siedzib± w Lublinie

EN57-674
94 51 2 121 020-3    PL-PREG
94 51 2 121 021-1    PL-PREG
94 51 2 121 022-9    PL-PREG

5B 6B 5B - 207 / 1968
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G112.09.1978ZNTK Mińsk Maz.
1R?10.07.1980ZNTK Mińsk Maz.
1R1030.08.2003PESA Bydgoszcz
G231.03.2007PESA Bydgoszcz
2R107.08.2012ZNTK Ole¶nica
+++
10.07.2018