Przewozy Regionalne
Oddzia³ Ma³opolski z siedzib± w Krakowie

EN57-673
94 51 2 121 017-9    PL-PREG
94 51 2 121 018-7    PL-PREG
94 51 2 121 019-5    PL-PREG

5B 6B 5B - 206 / 1967
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G231.07.2008PESA Bydgoszcz
2R103.12.2012PR £ód¼
2P4/218.03.2019ZNT Kruszewiec