Przewozy Regionalne z siedzib± w Warszawie

EN57-667
94 51 2 121 008-8    PL-PREG
94 51 2 121 009-6    PL-PREG
94 51 2 121 010-4    PL-PREG

5B 6B 5B - 200 / 1967
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G1     03.1989ZNTK Mińsk Maz.
1R?15.04.2004ZUT REMTRAK
1R?31.12.2008ZNTK Mińsk Maz.
PRZETARG
07.07.2016
INFORMACJA