Przewozy Regionalne
Oddzia³ Lubuski z siedzib± w Zielonej Górze

EN57-664
94 51 2 121 005-4    PL-PREG
94 51 2 121 006-2    PL-PREG
94 51 2 121 007-0    PL-PREG

5B 6B 5B - 197 / 1967
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
S?31.05.1977ZNTK Mińsk Maz.
R?09.07.1979ZNTK Mińsk Maz.
G122.03.1983ZNTK Mińsk Maz.
1R?14.11.2002ZUT REMTRAK
G205.12.2005PESA Bydgoszcz
2R126.08.2009PR £ód¼
2P4/202.12.2014PR Idzikowice
PRZETARG
26.04.2019
INFORMACJA