Przewozy Regionalne z siedzib± w Warszawie

EN57-659
94 51 2 121 002-1    PL-PREG
94 51 2 121 003-9    PL-PREG
94 51 2 121 004-7    PL-PREG

5B 6B 5B - 192 / 1967
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G127.04.1982ZNTK Mińsk Maz.
G231.10.2002ZNTK Mińsk Maz.
2R131.01.2006PR £ód¼
2R225.04.2012ZNTK Mińsk Maz.
+++
19.06.2018