Przewozy Regionalne z siedzib± w Warszawie

EN57-658
94 51 2 120 999-9    PL-PREG
94 51 2 121 000-5    PL-PREG
94 51 2 121 001-3    PL-PREG

5B 6B 5B - 191 / 1967
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G131.07.1982ZNTK Mińsk Maz.
G228.03.2003ZNTK Mińsk Maz.
2R114.07.2006PR £ód¼
2R213.02.2012ZNTK Mińsk Maz.
PRZETARG
14.12.2018