Przewozy Regionalne z siedzib± w Warszawie

EN57-655
94 51 2 120 996-5    PL-PREG
94 51 2 120 997-3    PL-PREG
94 51 2 120 998-1    PL-PREG

5B 6B 5B - 188 / 1967
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G116.01.1980ZNTK Mińsk Maz.
G231.08.2007PESA Bydgoszcz
2R117.02.2012ZNTK Mińsk Maz.