Przewozy Regionalne z siedzib± w Warszawie

EN57-653
94 51 2 120 993-2    PL-PREG
94 51 2 120 994-0    PL-PREG
94 51 2 120 995-7    PL-PREG

5B 6B 5B - 186 / 1967
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G230.09.2005PESA Bydgoszcz
2R101.03.2011PR £ód¼
PRZETARG
17.05.2019